page_head_bg

K650

  • new design 755nm 1064nm 1320nm 532nm picosecond laser

    նոր դիզայն 755nm 1064nm 1320nm 532nm picosecond լազեր

    1. Դաջվածքի հեռացում (ամբողջ գունային դաջվածքը, աչքերի գծերը և շրթունքների հեռացումը):
    2. Էպիդերմիս և դերմիս գունանյութ (պիգմենտային վնասվածքների հեռացում, սուրճի տեղ,

    Ծերունական ցուցանակներ, պեպեն, արևի այրվածքների տեղ և քլոազմա):